event image event image

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Sesja I - Wprowadzenie do Panelu Dyskusyjnego. Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące LZO

 1. Regulacje prawne w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  Łukasz Bartuszek (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
 2. Nadzór rynku oraz legalizacja liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego w perspektywie wdrożenia CSIRE
  Rafał Kępka (Główny Urząd Miar)

Sesja II: Liczniki w centrum uwagi– rozwój, wdrożenia, wyzwania

 1. Wyzwania w projektach masowego wdrożenia liczników inteligentnych w zakresie zapewnienia poziomu bezpieczeństwa od procesu zakupowego do implementacji – licznik LZO jako infrastruktura krytyczna 
  Rafał Wróblewski (Pysense)
 2. Grupa Apator jako lokalny partner transformacji energetycznej 
  Szymon Piasecki (Apator)
 3. Doświadczenia z bieżących wdrożeń instalacji LZO w Polsce i Europie (wdrożenie PRIME 1.4) 
  Tomaszewski Ludwik (Energa Operator)
 4. Grid Edge – liczniki energii nowej generacji w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną
  Andrzej Szymański, Piotr Derbis (Landis+Gyr Sp. z o. o.)

Sesja III: Bezpieczeństwo danych i urządzeń pomiarowych

 1. Bezpieczeństwo LZO w perspektywie wymiany liczników
  Jacek Karpiej (Apator)
 2. Wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego w ramach specyfikacji DLMS Security Suite 1 i 2 – Case Study
  Tomasz Leszczyński (Pysense)
 3. Bezpieczeństwo danych i urządzeń pomiarowych 
  Dawid Gruszka (Landis+Gyr Sp. z o. o.)

Sesja IV: Zarządzanie danymi i urządzeniami pomiarowymih

 1. Wykorzystanie układów bilansujących do wsparcia zarządzaniem siecią SN
  Janusz Onak, Jan Kozioł (Tauron Dystrybucja)
 2. Analiza procedury sprawdzania liczników energii podczas legalizacji wraz z projektem koncepcyjnych zmian
  Grzegorz Sadkowski (Główny Urząd Miar)
 3. Nowe możliwości stosowania wzmacniacza metrologicznego w układach do rozliczenia energii elektrycznej
  Krzysztof Mamos (Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.)
 4. Mobot jako niezbędna aplikacja Operatora na potrzeby pracy montera
  Leszek Skrudlik (Tauron Dystrybucja)

Sesja V: Wykorzystanie danych pomiarowych, technologie komunikacji z licznikami zdalnego odczytu

 1. Licznik TAURON Dystrybucja jako przykład serwisu internetowego, aktywizującego końcowych odbiorców energii do świadomego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej 
  Andrzej Olszewski (Tauron Dystrybucja)
 2. Wykorzystanie sieci LTE450 do komunikacji z LZO 
  Mariusz Czeremcha (PGE Dystrybucja), Paweł Strzeszewski (PGE Systemy)
 3. Projekt COGNIT - innowacyjne podejście do zarządzania wykonywaniem kodu na przykładzie liczników energii
  Kaja Swat, Paweł Pisarczyk (Phoenix Systems Sp. z o.o.)

Sesja VI: Jakość energii elektrycznej - wpływ na LZO

 1. Supraharmoniczne w obwodach niskiego napięcia 
  Grzegorz Wiczyński, Piotr Kuwałek (Politechnika Poznańska)
 2. Projekt MoRS – nowy produkt POZYTON: wielozadaniowy licznik zdalnego odczytu 
  Marcin Barański, Marek Krakowian (Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. )
 3. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI
  Borys Semenowicz (Energa Operator)