event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w VI Konferencji Naukowo-Technicznej:

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
16-16.06.2021 r., formuła online

W Konferencji wzięło udział ponad 100 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z pomiarami i diagnostyką sieci elektroenergetycznych. 

Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!