event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
12-13 czerwca 2018 r., Hotel AQUARIUS w Kołobrzegu

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Miło nam poinformować, iż Patronat Honorowy nad Konfrencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W skład Rady Programowej wchodzą:

 1. Mariusz Jurczyk – TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
 2. Piotr Pichlak - ENERGA–OPERATOR S.A.
 3. Grzegorz Marciniak – Enea Operator Sp. z o.o.
 4. Krzysztof Błażewicz – innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 5. Tomasz Rozwałka – PGE Dystrybucja S.A.
 6. Marian Jurek – PSE S.A.
 7. Rafał Świstak – PTPiREE

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne i regulacyjne
 • Interpretacja wyników pomiarowych
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Badania i pomiary urządzeń energetycznych
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce
 • Monitoring jakości energii elektrycznej
 • Ochrona urządzeń pomiarowych
 • Pomiary wyładowań niezupełnych
 • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI
 • Doświadczenia z wdrażania regulacji jakościowej

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!