event image event image

Pliki do pobrania:

Sesja I – Aspekty prawne i regulacyjne

 1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami  aktów wykonawczych
  Łukasz Bartuszek (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
 2. Nowe uwarunkowania prawne w elektroenergetyce – nowelizacja Prawa energetycznego, nowe rozporządzenia – wybrane zagadnienia, wpływ na uczestników  rynku energii i jego regulację
  Marek Kulesa (Towarzystwo Obrotu Energią.)
 3. CSIRE – wparciem dla rynku energii elektrycznej
  Lesław Winiarski (PSE S.A.)
 4. Nowe regulacje prawne w obszarze dystrybucji wpływające na opomiarowanie
  Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE)

Sesja II – Jakość energii elektrycznej

 1. Monitorowanie JEE – praktyczne aspekty
  Jarosław Rączka (PSE S.A.)
 2. Wykorzystanie danych pomiarowych celem podniesienia jakości napięcia w sieci
  Łukasz Kasperski (Enea Operator Sp. z o.o.)
 3. Pomiar licznikami AMI wskaźnika Pst napięć odkształconych oddziaływaniem zasilaczy impulsowych
  Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska)

Sesja  III - Technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej oraz doświadczenia z wdrożeń

 1. Współpraca systemów Origami i SCADA jako wsparcie zarzadzania pracy sieci przy wykorzystaniu danych z liczników
  Grzegorz Marciniak (Enea Operator Sp. z o.o.)
 2. Weryfikacja dokładności pomiarów licznika w terenie przy użyciu technologii mSure®
  Nerijus Kruopis (ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd.)
 3. Najnowsze techniki komunikacji pomiędzy LZO a ISD oraz LZO a OSD
  Jacek Koźbiał (S Komunikacja)

Sesja IV – Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych

 1. Prototyp bezobsługowego magazynu licznikowego oraz komora do paletowego odczytu liczników wykorzystujące technologię RFID
  Krzysztof Frontczak (Enea Operator S.A.)
 2. Odczyt liczników odbiorców indywidualnych za pomocą komunikacji BPL poprzez sieć niskiego i średniego napięcia – opis projektu i pierwszej fazy wdrożenia
  Jacek Koźbiał (S Komunikacja)
 3. HES-NG autorska platforma do akwizycji danych
  Marcin Wilkowski, Robert Grabowski, Mariusz Jędrzejewski (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)
 4. Platforma programistyczna dla analityki danych czasu rzeczywistego w energetyce - Dell Streaming Data Platform
  Radosław Piedziuk (Dell Technologies)
 5. Wykorzystanie systemów klasy Big Data w zarządzaniu danymi z infrastruktury pomiarowej i sieciowej – System Platforma MDM/GridFlow
  Bartosz Marczyński (Tauron Dystrybucja  S.A.), Katarzyna Szurowska (Future Processing S.A.)

Sesja V – Wykorzystywanie danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu

 1. Wykorzystanie danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu - idea i praktyka
  Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 2. Liczniki strat: obserwacje, rozwiązania i doświadczenia własne na przykładzie analiz obliczeniowych w EOP
  Borys Semenowicz (Energa – Operator S.A.)
 3. Projekt Rynek Mocy w TAURON Dystrybucja – wnioski i doświadczenia
  Marcin Pastuszka (Tauron Dystrybucja  S.A.)