event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w VII Konferencji Naukowo-Technicznej:

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
7-8 czerwca 2022 r., Hotel AQUARIUS w Kołobrzegu

W Konferencji wzięło udział 171 Uczestników reprezentujących instytucje centralne, Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z pomiarami i diagnostyką sieci elektroenergetycznych. W trakcie konferencji wygłoszono 19 referatów, a towarzyszyła jej wystawa rozwiązań/urządzeń związanych z pomiarami i diagnostyką sieci elektroenergetycznej.

Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!