event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w 

IX Konferencji Naukowo-Technicznej 
Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych 
11-12 czerwca 2024 r.,
Blue&Green Baltic Hotel mediSPA&fit, ul.Wylotowa 45, 78-100 Kołobrzeg

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Cyberbezpieczeństwo a infrastruktura krytyczna w obszarze inteligentnego opomiarowania
  • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej
  • Aspekty prawne i regulacyjne, w tym znowelizowane regulacje dotyczące LZO, ustawa Prawo Energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, projekty i inicjatywy dotyczące opomiarowania
  • Doświadczenia z bieżących wdrożeń instalacji LZO w Polsce i Europie
  • Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych
  • Monitoring jakości energii elektrycznej
  • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI
  • Laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów
  • Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej
  • Sieć domowa – standardy oraz praktyczne implementacje

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce "Pliki do pobrania".