event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w 

VI Konferencji Naukowo-Techniczna 
Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych 
16-17 czerwca 2021 r., konferencja online

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne i regulacyjne, w tym nowe regulacje w zakresie zmian do ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o Rynku Mocy, wydłużenia okresu ważności legalizacji liczników energii elektrycznej, regulacji jakościowej
 • Doświadczenia z wdrożeń instalacji AMI w Polsce i Europie
 • Rozwiązania smart home – standardy oraz praktyczne implementacje
 • Laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów
 • Bezpieczeństwo infrastruktury AMI
 • Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej
 • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC
  w systemach klasy AMI
 • Interpretacja wyników pomiarowych
 • Badania i pomiary urządzeń energetycznych
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce
 • Monitoring jakości energii elektrycznej
 • Ochrona urządzeń pomiarowych

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.