event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
12-13 czerwca 2018 r., Hotel AQUARIUS w Kołobrzegu

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które mogą zostać poruszone podczas konferencji:

 • Aspekty prawne i regulacyjne
 • Interpretacja wyników pomiarowych
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Badania i pomiary urządzeń energetycznych
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce
 • Monitoring jakości energii elektrycznej
 • Ochrona urządzeń pomiarowych
 • Pomiary wyładowań niezupełnych
 • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI
 • Doświadczenia z wdrażania regulacji jakościowej

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!