event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w 

VIII Konferencji Naukowo-Technicznej 
Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych 
31 maja - 1 czerwca 2023 r., Kołobrzeg (Hotel Seaside)

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych wydarzeń poświęconych tej tematyce organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne i regulacyjne, w tym znowelizowane regulacje dotyczące LZO, w tym ustawa Prawo Energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, projekty i inicjatywy dotyczące opomiarowania w szczególności w zakresie wydłużenia okresu ważności legalizacji liczników energii elektrycznej, regulacji jakościowej.
 • Doświadczenia z bieżących wdrożeń instalacji LZO w Polsce i Europie.
 • Sieć domowa – standardy oraz praktyczne implementacje.
 • Laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów.
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a punkty pomiarowe w sieci.
 • Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej.
 • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI.
 • Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych.
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce.
 • Monitoring jakości energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!