event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w IV Konferencji Naukowo-Technicznej:

Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
28-29 maja 2019 r., Hotel AQUARIUS w Kołobrzegu

W Konferencji wzięło udział 164 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z pomiarami i diagnostyką sieci elektroenergetycznych. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której stoiska informacyjne przygotowały firmy: MIKRONIKA Sp. z o.o., Fluke Europe BV, DGT Sp.  z o.o., UTAL Sp. z o.o.

Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!