event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:                            20 marca 2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                                       3 kwietnia 2020 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów:                                15 maja 2020 r. (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
 

Termin przesyłania zgłoszeń:                                                      18 maja 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń w promocyjnej cenie:       30 kwietnia 2020 r.

 

Wymaganie edytorskie dla Autorów referatów

 

Propozycje referatów prosimy przesyłać na następując adres e-mail: