event image event image

Dzień I – 28 maja 2019 r.

   9:00     Uruchomienie sekretariatu

10:00     Otwarcie konferencji
                  Ewa Sikora (Dyrektor ENERGA-OPERATOR SA)
                  Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

10:10     Sesja I – Aspekty prawne i regulacyjne

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  Łukasz Bartuszek (Ministerstwo Energii) - 25 minut
 2. Wymiana danych na rynku energii a ochrona danych osobowych w kontekście nowych regulacji
  Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE) - 15 minut
 3. Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP
  Jarosław Rączka (PSE S.A.) - 15 minut
 4. Metrologia w AMI
  Jacek Wójcik, Grzegorz Sadkowski (Główny Urząd Miar) - 15 minut
 5. Normatywny pomiar harmonicznych napięć w sieciach elektroenergetycznych
  Mateusz Michalski, Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska) - 15 minut

11:45     Przerwa techniczna

12:00     Sesja II – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC

 1. Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna – zaburzenia elektromagnetyczne w sieci OSD
  Marek Wąsowski, Marcin Habrych (Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej), Jarosław Sokół, Łukasz Górnicki (Tauron Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.) - 15 minut
 2. Projekt AMI: wdrożenie repeaterów PLC
  Daniel Jarosik, Jacek Górski (ENERGA-OPERATOR SA) - 15 minut
 3. Komunikacja szerokopasmowa w sieci SN oraz nN dla rozwiązań Smart Grid / AMI – doświadczenia z wdrożeń, bezpieczeństwo, kompatybilność EMC i odporność na zakłócenia w sieci elektroenergetycznej
  Jacek Koźbiał (Mikronika) - 15 minut
 4. Oddziaływanie zasilaczy telefonów komórkowych na sieć nn
  Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska) - 15 minut
 5. Cleanup komunikacji PLC - doświadczenia PGE Dystrybucja S.A.
  Mariusz Czeremcha (PGE Dystrybucja) - 15 minut

13:30     Obiad, przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

14:30     Sesja  III - Technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej oraz doświadczenia z wdrożeń

 1. Rozwój wdrożenia AMI w Energa-Operator. Omówienie projektu zarządzania elementami szaf AMI/SG
  Tomaszewski Ludwik (Energa-Operator) - 20 minut
 2. Technologia komunikacji radiowej RF Mesh w systemach Smart Metering
  Piotr Derbis (Landis+Gyr Sp. z o.o.) - 15 minut
 3. Wdrożenie mieszanego systemu AMI PLC i GPRS na Ukrainie
  Robertas Matusa, Nerijus Kruopis, Krzysztof Grochowski (ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd.)15 minut
 4. APLIKACJA CENTRALNA AMI w Enea Operator - zakres wdrożenia i funkcjonalności
  Bartosz Gryniewicz (Enea Operator) - 25 minut
 5. Bezpieczeństwo infrastruktury systemów teleinformatycznych
  Tomasz Piasecki (HUAWEI POLSKA Sp. z o.o.) - 15 minut

16:10     Przerwa, zwiedzanie wystawy producentów

16:30     Sesja IV –Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych

 1. Aplikacja IT4M+
  Krzysztof Ładziak (innogy Stoen Operator) - 20 minut
 2. Aplikacje monterskie
  Mateusz Chojnacki (innogy Stoen Operator) - 15 minut
 3. Wykorzystanie rozwiązań IFS do zarządzania procesem realizacji zleceń w terenie, na przykładzie wymiany liczników energii elektrycznej
  Bartłomiej Szymaniak (IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.) - 15 minut
 4. RFID - wdrożenie w Enea Operator Sp. z o.o.
  Rene Kuczkowski, Krzysztof Frontczak (Enea Operator) - 15 minut

18:00     Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:00     Kolacja koleżeńska

 

Dzień II – 29 maja 2019 r.

7:00       Śniadanie

9:00       Otwarcie drugiego dnia konferencji

9:05       Sesja V – Sieć domowa

 1. Przestawienie wyników badań urządzeń pomiarowych w sieci domowej odbiorcy
  Jarosław Węc, Dariusz Augustyński (TAURON Dystrybucja Pomiary) - 20 minut
 2. Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej oraz dla rozwiązań smart home – standardy oraz praktyczne implementacje
  Jacek Koźbiał (Mikronika) - 15 minut
 3. Bezpieczeństwo inteligentnych sieci domowych – analiza błędów i podatności na cyberataki
  Robert Czechowski (Politechnika Wrocławska) - 15 minut

10:10     Przerwa,  zwiedzanie wystawy

10:30     Sesja VI – Analityka dla wytrwałych

 1. ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn
  Łukasz Kasperski (Enea Operator) - 15 minut
 2. Jak iść z prądem bez napięcia? – Analityka w pomiarach
  Paulina Grabowska (innogy Stoen Operator) - 15 minut
 3. MoBiSys -systemem bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej z rozproszonych źródeł i zasobników energii
  Paweł Staniek (Enea Operator) - 15 minut
 4. Centralna Baza Pomiarowa jako źródło danych operacyjnych i analitycznych w TAURON Dystrybucja S.A.
  Wojciech Kozok (TAURON Dystrybucja S.A.) - 15 minut

11:30     Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków

12:00     Zakończenie konferencji

12:30     Obiad

W trakcie konferencji zorganizowana będzie wystawa dostawców rozwiązań obecnych na konferencji:

 • MIKRONIKA Sp. z o.o.
 • Fluke Europe BV
 • DGT Sp.  z o.o.

Poniżej skróty referatów nadesłane przez Autorów.

1.1. Proponowane rozwiązania w obszarze inteligentnego opomiarowania w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne

Ze względu na stopień skomplikowania relacji występujących we współczesnym społeczeństwie oraz stopień rozwoju technologii teleinformatycznych, a także w celu zapewnienia dobrowolnego przestrzegania prawa, wychodząc od konstytucyjnej zasady, że władz zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu (art. 4 Konstytucji) tworzenie dobrych regulacji wymaga zaangażowania wszystkich, których mogą one dotyczyć. Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów powołano Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania. Zadaniem Zespołu było wypracowanie regulacji zapewniających uwzględnienie interesów użytkowników systemu elektroenergetycznego a w szczególności konsumentów energii elektrycznej. Zespół powołano 24 października 2018 r. zarządzeniem Ministra Energii. W wyniku kilkumiesięcznych prac Zespołu przygotowano przepisy projektu ustawy (UC34), pozostawiając szczegółowe zagadnienia techniczne do określenia w rozporządzeniach wykonawczych.

2.1. Komunikacja PLC vs. kompatybilność elektromagnetyczna – zaburzenia elektromagnetyczne w sieci OSD

W referacie zaprezentowane zostaną efekty działań mających na celu eliminację zaburzeń przewodzonych w paśmie 2-150 kHz mających negatywny wpływ na skuteczne działanie infrastruktury inteligentnego opomiarowania w sieci niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. Omówiona zostanie metodyka oraz wyniki analiz porównawczych poziomów zaburzeń w odniesieniu do poziomów transmisji PLC OSGP. Zaprezentowane zostaną propozycje prawnych, technicznych i organizacyjnych środków zaradczych mających na celu zmniejszenie, a docelowo wyeliminowanie negatywnego odziaływania zaprezentowanych kategorii zaburzeń na poprawną komunikację PLC. Referat stanowi kontynuację problematyki przedstawionej podczas ubiegłorocznej edycji Konferencji.

3.5. Bezpieczeństwo infrastruktury systemów teleinformatycznych

Przegląd zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych z punktu widzenia dostawcy, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych możliwości ich "udowodnienia". Teoretyczne opcje i praktyczne przykłady działań. Bezpieczeństwo dostarczanych systemów a wizerunek dostawcy. Rola standardów w zapewnieniu wysokiej jakości mechanizmów bezpieczeństwa na przykładzie standardu IEEE 1901.1.

4.3. Radiowe znakowanie majątku sieciowego oraz narzędzi w Enea Operator Sp. z .o.o. (RFID - wdrożenie w Enea Operator Sp. z o.o.)

W dobie powszechnej cyfryzacji i globalizacji na znaczeniu zyskuje wysokiej jakości informacja. Rozwiązania smart, automatyzacja sieci, posiadanie dokładnych i precyzyjnych informacji stają się niezbędnym elementem działania operatora sieci dystrybucyjnej. Dlatego też Enea Operator, jako pierwszy OSD w Polsce, wdraża na szeroką skalę znakowanie majątku sieciowego oraz narzędzi przy pomocy systemu radiowej identyfikacji RFID.

4.4. Wykorzystanie rozwiązań IFS do zarządzania procesem realizacji zleceń w terenie, na przykładzie wymiany liczników energii elektrycznej

Prezentacja rozwiązania do zarządzania zleceniami oraz brygadami w terenie. Zapewnienie właściwych zasobów, technicy i podwykonawcy – w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Optymalizacja operacyjnej kolejności zadań w krótszym horyzoncie. Potwierdzanie spotkań z klientami. Komunikacja z brygadami – spływ informacji z terenu – adaptacja planów. Współzależność z innymi zleceniami / zadaniami (planowe i incydentalne).