event image event image

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji: dzień 1 / dzień 2
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Sesja I - Aspekty prawne i regulacyjne

 1. Regulacje prawne w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  Łukasz Bartuszek (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
 2. Wybrane uwarunkowania wdrożenia nowych regulacji prawnych z perspektywy Sprzedawców Energii
  Zbigniew Morawa, Marek Kulesa (TOE)
 3. Zarządzanie ciągłością działania dla systemów inteligentnego opomiarowania
  Mariusz Jurczyk (Tauron Polska Energia)

Sesja II: Technologie komunikacji z licznikami zdalnego odczytu

 1. Wykorzystanie sieci LTE450 do komunikacji z LZO
  Mariusz Czeremcha (PGE Dystrybucja), Paweł Strzeszewski (PGE Systemy)
 2. Zmiany rozwojowe w komunikacji PLC - PRIME 1.4.
  Ludwik Tomaszewski (Energa Operator)
 3. Interoperacyjność w poszczególnych warstwach infrastruktury pomiarowej
  Klemen Belec (Iskraemeco)
 4. Kierunki rozwoju komunikacji z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej dla systemów Smart Metering (na podstawie doświadczeń z ESV)
  Jacek Koźbiał (S Komunikacja)

Sesja III: Zarządzanie danymi i urządzeniami pomiarowymi

 1. Zarządzanie cyklem życia infrastruktury sieciowej, w tym urządzeń IoT np. licznikami smart
  Artur Wróbel (AVSystem)
 2. HES by Execon dla sektora Util
  Piotr Kwiatkowski (Execon One Sp. z o.o.)
 3. Wykorzystanie danych pomiarowych w energetyce
  Marcin Pastuszka (Tauron Dystrybucja)

Sesja IV: Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych

 1. Bezobsługowy magazyn + RFID
  Krzysztof Frontczak (Enea Operator)

  film
 2. Układy do rozliczenia energii elektrycznej przy wykorzystaniu małej mocy pasywnych przekładników napięciowych (sensorów)
  Krzysztof Mamos (Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.)
 3. Smart City Siechnice – doświadczenia z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w energetyce
  Bartłomiej Ślipiec (ESV3 Sp. z o.o.)

Sesja V: Wykorzystanie danych pomiarowych - Sieć Domowa

 1. Interfejs komunikacyjny Inteligentnej Sieci Domowej w Liczniku Zdalnego Odczytu
  Piotr Derbis (Landis+Gyr Sp. z o.o.)
 2. Bezpieczeństwo danych w Sieci Domowej
  Bernard Hajduk (Iskraemeco)

Sesja VI: Wykorzystanie danych pomiarowych – jakość energii

 1. Zarządzanie jakością energii
  Łukasz Kasperski (Enea Operator)
 2. Weryfikacja metrologiczna przekładników pomiarowych w zakresie wyższych częstotliwości pracy
  Marian Jurek (PSE)
 3. Sensory do pomiarów online napięcia, prądów, mocy w głębi sieci niskiego napięcia z transmisją danych do systemów SCADA.
  Komunikacja BPL oraz LPWAN (czyli LoRaWAN, NBIoT, LTE-M)

  Jacek Koźbiał (S Komunikacja)
 4. Zmienność generacji mocy w mikro i małych instalacjach fotowoltaicznych
  Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska)